klussen wonen woonplezier zo woon je
Ook senioren (70+) willen duurzamer leven

Ook senioren (70+) willen duurzamer leven

Terwijl de jonge generatie zich enorm bezighoudt met het klimaat en de natuur, gaan de oudere generaties lekker hun gang. Althans, dat wordt er vaak gedacht. Uit recent onderzoek van Langer Thuis in Huis is gebleken dat ouderen meer geven om duurzaamheid en het klimaat dan wordt gedacht! Ook senioren (70+) nemen steeds meer beslissingen voor een duurzamer leven.

Senioren geven om duurzaamheid

In het onderzoek werden respondenten gevraagd hoe belangrijk ze duurzaamheid vonden. Het overgrote deel van de senioren (82,5%) gaf aan duurzaamheid belangrijk te vinden waarbij maar liefst 39,9% van het totaal aangaf dit zelfs zeer belangrijk te vinden. 

Maar het blijft niet alleen bij woorden, er wordt daadwerkelijk actie ondernomen. Op de vraag ‘wat doet u zelf om bij te dragen aan duurzaamheid?’ konden respondenten meerdere antwoorden selecteren.

Ambitie duurzamer leven

Senioren zijn dus wel degelijk bezig met duurzaamheid. Maar kan het nog beter? Langer Thuis in Huis vroeg ook of men in de toekomst meer wil gaan doen om duurzaam te leven. Hoewel een groot deel (40,9%) koos voor een neutraal antwoord, gaf het grootste deel (46,9%) aan nog meer te willen doen aan duurzaamheid.

Een betere wereld voor de volgende generaties

Nu is het interessant om te kijken naar de reden dat zoveel senioren duurzaam leven en de ambitie hebben om dit in de toekomst uit te breiden. Daarom werd er in de enquête ook gevraagd naar de voornaamste reden om duurzaam te leven. Meer dan de helft (54,1%) geeft het klimaat als voornaamste reden. Daarnaast konden de respondenten ook een open antwoord geven, wat mooie reacties opleverde. Zo gaven een aantal senioren aan dat ze graag een betere wereld willen achterlaten voor de volgende generaties.

Over het onderzoek en Langer Thuis in Huis

De enquête is door 295 mensen ingevuld waarvan de meeste (70%) boven de 70 jaar oud zijn. In de enquête werden vragen gesteld over verschillende onderwerpen als financiën, alcoholgebruik en het onderwerp van dit artikel: duurzaamheid.

Er zijn verschillende websites voor senioren die graag veilig en prettig in hun eigen huis willen blijven wonen. Zo is er is informatie te vinden over de aanschaf van:

[Bron:] Persbericht Ook senioren (70+) nemen steeds meer duurzame beslissingen | Silverfoxmedia - Langer Thuis in huis
[Foto:] van RODNAE Productions via Pexels

Lees meer over duurzaamheid in de Categorie Energie >>

21-02-2022

Tags: Duurzamer leven senioren financiën

Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl